Natuurfotografie met respect voor de natuur

Onze doelstelling is mensen samen te brengen die natuur beleven, genieten, bestuderen en daarenboven de schoonheid en het wonderlijke ervan op ethisch verantwoorde manier en met gevoel trachten in beeld te brengen.

Kom eens langs en neem deel aan een van onze bijeenkomsten, U zal merken dat samenhorigheid en humor als weldoende neveneffecten van onze vorm van natuurbeleving zeker niet ontbreken.

Onze ledenvergaderingen gaan door elke eerste vrijdagavond van de maand om 20.00u in:

Vormingscentrum Destelheide, zaal De Sla

Destelheidestraat, 66

1653 Dworp

De stuurgroep komt samen om 19.00u tot 20.00u.

2021

8 januari: geannuleerd

05 februari: geannuleerd

05 maart: geannuleerd

02 april: geannuleerd

07 mei

04 juni

25 juni

Juli en augustus: geen

03 september

01 oktober

29 oktober

Jubileumtentoonstelling 5,6 en 7 november

03 december

2022

07 januari 2022

Een berichtje naar Calopteryx

2 + 2 = ?