Wie zijn wij?

De naam Calopteryx verwijst naar Calopteryx Splendens, de Latijnse naam voor weidebeekjuffer… en zo eenvoudig is het in 1986 allemaal begonnen.

Waar staan wij voor?

Onze doelstelling is mensen samen te brengen die natuur beleven, genieten, bestuderen en die daarenboven de schoonheid en het wonderlijke ervan op een ethisch verantwoorde manier en met gevoel trachten in beeld te brengen.

Hoe verlopen onze bijeenkomsten?

Wij genieten van elkaars beelden en staan steeds open voor opbouwende kritiek, want dat is ons geheim om verder groeien.

De kennis die werd gebruikt willen we graag met elkaar delen.  We ontdekken en evalueren samen  nieuwe technologieën, materialen en zeker ook de vernieuwingen in de fotografie.

De V.N.F. Calopteryx is geen strak gestructureerde club en nog minder een top-down fotografieschool.

Ieder draagt op haar/zijn niveau en domein een steentje bij, een horizontale structuur  die enkel overleeft en zich ten volle ontplooit door de inbreng van ieder lid.

De meesten onder ons zijn ook verbonden aan een of andere natuurvereniging, want kennis en voorkennis over ons favoriete onderwerp “Natuur” maakt het fotograferen ervan namelijk nog boeiender, makkelijker en zeker efficiënter.

Tijdens onze bijeenkomsten kunnen we trouwens meestal terugvallen op de gespecialiseerde domeinkennis van de leden en zo groeien we allen samen.

Uiteraard beperken wij ons niet tot het louter didactisch benaderen van onze onderwerpen, we streven naar een meer esthetische of emotionele invalshoek en die zal bepalend zijn of tijdens onze maandelijkse projecties al dan niet een spontaan “wauw”gevoel wordt gegenereerd in de groep.

Deze beelden zullen dan ook weerhouden en gekoesterd worden om ermee naar buiten te komen bij een van onze volgende evenementen.

Bij het beoefenen van natuurfotografie mag noch het leven, noch de levenswijze van de fauna, flora en fungi in het gedrang worden gebracht. Het behoud en het welzijn van het gefotografeerde wezen en zijn omgeving primeren steeds op het maken van het beeld.
Dit vereist een zekere basiskennis inzake natuurbehoud en ecologie. Soortenkennis en kennis inzake gedrag en ecologie van de gefotografeerde soorten, zal de toepassing van het basisprincipe ten goede komen.
Natuurfotografieuit BVNF regels
Al het beeldmateriaal op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Het downloaden, het gebruiken op een andere website, voor publicaties of eender welk gebruik of verspreiding van de beelden is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de auteur.
Calopteryx heeft voor het tonen van deze beelden op de website de toestemmingen van de auteurs gekregen. Indien Calopteryx of de fotograaf inbreuken vaststelt, zal er bij de bevoegde instanties klacht worden neergelegd.
Copyright