De vereniging van Natuurfotografen Calopteryx

De naam verwijst naar Calopteryx Splendens, de Latijnse naam voor de weidebeekjuffer… en zo eenvoudig begon het allemaal in 1986. 

Onze doelstelling is mensen samen te brengen die natuur beleven, ervan genieten, bestuderen, maar die daarenboven de schoonheid en het wonderlijke ervan op een ethisch verantwoorde manier en met gevoel trachten in beeld te brengen.

Wij genieten van elkaars beelden en staan steeds open voor opbouwende kritiek, want dat is ons geheim om verder groeien. 

De kennis die werd gebruikt willen we graag met elkaar delen en nieuwe methodes, technologieën  en materialen willen we samen ontdekken en evalueren. 

De V.N.F. Calopteryx is geen strak gestructureerde club en nog minder een top-down fotografieschool.

Ieder draagt op haar/zijn niveau en domein een steentje bij, een horizontale structuur dus die enkel overleeft en zich ten volle ontplooit door de inbreng van ieder lid. 

De meesten onder ons zijn ook verbonden aan een of andere natuurvereniging, want kennis en voorkennis over ons favoriete onderwerp “Natuur” maakt het fotograferen ervan namelijk nog boeiender, makkelijker en zeker efficiënter. 

Tijdens onze bijeenkomsten kunnen we trouwens meestal terugvallen op de gespecialiseerde domeinkennis van sommigen onder ons en zo groeien we allen samen.

Wij beperken ons niet tot het louter didactisch benaderen van de onderwerpen, we streven naar een meer esthetische of emotionele invalshoek en die zal bepalend zijn of tijdens onze maandelijkse projecties al dan niet een spontaan “wauw”gevoel zal gegenereerd worden in de groep.

Die beelden zullen dan ook worden weerhouden en gekoesterd om ermee naar buiten te komen bij een van onze volgende evenementen.

Kom gerust eens deelnemen aan een van onze  bijeenkomsten, je merkt meteen dat samenhorigheid en humor als weldoende neveneffecten van onze vorm van natuurbeleving zeker niet ontbreken.   

Regels voor de natuurfotograaf

Bij het beoefenen van natuurfotografie mag noch het leven, noch de levenswijze van de fauna, flora en fungi in het gedrang worden gebracht.  Het behoud en het welzijn van het gefotografeerde wezen en zijn omgeving primeren steeds op het te maken beeld.

De toepassing van dit principe vereist een zekere basiskennis inzake natuurbehoud en ecologie. Soortenkennis en kennis inzake gedrag en ecologie van de gefotografeerde soorten, zal de toepassing van het basisprincipe ten goede komen.

Auteursrechten

Al het beeldmateriaal op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Het downloaden, het gebruiken op een andere website, het gebruiken voor publicaties of eender welk  gebruik of verdere verspreiding van de beelden is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de auteur.
​Calopteryx heeft voor het tonen van deze beelden op de website de toestemmingen van de auteurs gekregen.
Om foto’s te zien van onze leden, ga je naar de portfolio-pagina’s.

​Indien Calopteryx inbreuken vaststelt, zal er bij de bevoegde instanties klacht neergelegd worden.